Haber Ve Duyurular
BURS BAŞVURUSU YAPACAK ÖRENCİLERİN DİKKATİNE!!!
  29.07.2013 - 13:23  | 

 T.C.GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden
DUYURU
2013-2014 öğretim yılında gerek yurt dışında gerekse yurt içinde ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşecek öğrencilerin
yurt, burs ve öğrenim kredisi başvuruları ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra YURTKUR’un www.kyk.gov.tr
internet adresi üzerinden alınacaktır.
351 sayılı Kurum Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik ile yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
öğrencilere de burs veya öğrenim kredisi hakkı tanınmıştır.
Yurt, burs ve öğrenim kredisi müracaat sonuçlarını Kurumumuzun www.kyk.gov.trinternet sayfasından öğrenebilirsiniz.
Yükseköğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi Türk vatandaşı öğrencilere karşılıksız verilen paradır.
1- Kurumdan öğrenim kredisi veya burs almış olan öğrencilere,
2-(Değişik:RG-6/2/2011-27838)(1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler
hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan
öğrencilere,
3-Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip
olan öğrencilere,
4-Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş tarihi itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan öğrencilere,
5- Yabancı uyruklu öğrencilere,
6-Polis akademisi öğrencileri ile askeri okul öğrencilerine,
7- Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
8-Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilere,
9- Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
burs verilmez.
Yükseköğrenim gören Türk gençlerin maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam
ettikleri yükseköğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik Enstitüsü Toptan Eşya Fiyat
Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
Öğrenciler borçlarını; öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan
başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde ödemek zorundadırlar.
1- Kurumdan burs alan öğrencilere,
2-Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrencilere,
3- Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç)
4- Sağlık sebebi dışında Ön lisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrencilere,
5-Önlisans’tan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrencilere, (intibak programı süresince)
6-Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrencilere,
7- Kurumdan daha önce kredi almış olan öğrencilere, (Yüksek lisans öğrencileri hariç).
8-Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumlarında, eklentilerinde, kalmakta olduğu yurtta, öğretim kurumu veya barındığı yurdun dışında,
münferiden veya topluca her ne şekilde olur ise olsun anarşi ve terör olaylarına karışan, öğrenim özgürlüğünü ihlal edici (Direniş, boykot,
işgal, yazı yazma, resim yapma, slogan atma vs.) davranışlarda bulunan bu fiillere eksik veya tam teşebbüste bulunan, üzerinde veya kendi
kullanımına bırakılmış yerlerde ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, bıçaklar vs. tüm kesici, delici, yakıcı, boğucu, ezici, parçalayıcı, eza ve
cefa verici olarak salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere, özel nitelikte yapılmış olan her türlü suç aletlerinden birini veya bir kaçını
bulunduran öğrencilere,
9-(h) bendinde belirtilen fiillere istinaden öğretim kurumlarının disiplin kurullarınca herhangi bir ceza verilmiş olan öğrencilere,
10- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrencilere,
11- Yabancı uyruklu öğrencilere,
BURS NEDİR?
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
ÖĞRENİM KREDİSİ VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
12- Bu Yönetmelik hükümlerine göre, kredi almaya yeterli bulunmayan öğrencilere,
Kredi verilmez.
1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,
2. Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
3. Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern öğrencileri,
4. Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.
Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları
dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate
alınacaktır. Kurum yurdu bulunan il/ilçeleri YURTKUR’un www.kyk.gov.tr internet adresinden öğrenebilirsiniz.
YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
YURT
YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı
Söğüt özü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 (312) 551 60 00 (30 Hat)
Faks: 0 (312)551 65 60
Çağrı Merkezi: 4441961
YURT İÇİ BURS VE KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Daire Başkanlığı
Söğüt özü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 (312) 551 60 00 (30 Hat)
Faks: 0 (312) 551 65 59
ÇAĞRI MERKEZİ: 4441961
YURT DIŞI BURS VE KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Daire Başkanlığı
Söğüt özü Mah. 2176. Sok. No: 25 Çankaya / ANKARA
Tel: 0 (312) 551 60 00 (30 Hat)
Faks: 0 (312) 551 65 59
ÇAĞRI MERKEZİ: 4441961
Öğrenim kredisi ve burs hakkında daha detaylı bilgiye Kurum www.kyk.gov.tr. İnternet adresinde “Genel Bilgiler”
bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

YURT BAŞVURULARI

 

 

KREDİ/BURS BAŞVURULARI

Anahtar Kelimeler: BURS BAŞVURUSU YAPACAK ÖRENCİLERİN DİKKATİNE!!!
Bu yazıyı : 1184 kişi okudu.

İsminiz *
Başlık *
Yorumunuz *


harf daha yazabilirsiniz.
Onay Kodu:
Onay Kodu Doğrulama *