Haber Ve Duyurular
           EDEBİYAT (LYS):

1-  Güzel Sanatlar ve Edebiyat
2-  Edebiyat Bilgileri 1(Şiir Bilgisi)
3-  Edebiyat Bilgileri 2(Edebi Sanatlar)
4-  Edebiyat Bilgileri 3(Nesir Bilgisi)
5-  İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı,İslami Devir Türk Edebiyatı 1
6-  İslami Devir Türk Edebiyatı 2(Halk Edebiyatı)
7-  İslami Devir Türk Edebiyatı 3(Divan Edebiyatı)
8-  Batı Edebiyatı,Edebi Akımlar,Temsilcileri ve Eserlerleri
9-  Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Tanzimat Devri Türk Edebiyatı)
10- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Edebiyat-ı Cedide)
11- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Fecr-i Ati Topluluğu)
12- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Milli Edebiyat Akımı)
13- Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı(Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı)
14- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı (1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı)
15- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı(Son Dönem Türk Edebiyatı,Günümüz Halk Edebiyatı)
16- Türkiye Dışındaki Çağdaş Türk Edebiyatı
17- Çağdaş Dünya Edebiyatı
18- Ekler(Sanatçı-Eser Etkinliği,100 Temel Eser,ÖSYM’nin Sorduğu Eserler,Eser Sanatçı-Tür Sözlüğü,Edebiyat Terimleri Sözlüğü)
 

   MATEMATİK (YGS):

 1. Mantık
 2. Sayılar(Temel Kavramlar)
 3. Rasyonel Sayılar
 4. 1.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 5. Üslü ve Köklü Sayılar
 6. Çarpanlara Ayırma
 7. Mutlak Değer
 8. Oran-Orantı
 9. Sayılarda Sıralama
 10. Denklem Kurma Problemleri
 11. Yaş Problemleri
 12. Hız Problemleri
 13. İşçi ve Havuz Problemleri
 14. Yüzde ve Faiz Problemleri
 15. Kar ve Zarar Problemleri
 16. Karışım Problemleri
 17. Kümeler
 18. Bağıntı ve Fonksiyon
 19. İşlem
 20. Modüler Aritmetik
 21. İstatistik(Mod-Medyan,SBS Düzeyinde Anlatılacaktır)

                        MATEMATİK (LYS) :

1-  Polinomlar
2-  2.Dereceden Denklemler
3-  2.Dereceden Eşitsizlikler
4-  Parabol
5-  Permütasyon,Kombinasyon,Binom ve Olasılık
6-  Trigonometri
7-  Logaritma
8-  Karmaşık Sayılar
9-  Tümevaım
10- Diziler ve Seriler
11- Özel Tanımlı Fonksiyonlar
12- Limit ve Süreklilik
13- Türev
14- İntegral
15- Lineer Cebir (Matris Determinant)

 GEOMETRİ (YGS) :

 1. Doğruda Açılar
 2. Üçgende Açılar
 3. Açı Kenar Bağıntıları
 4. Dik Üçgen
 5. Açıortay
 6. Kenarortay
 7. Açıortay-Kenarortay
 8. Özel Üçgenler
 9. Üçgende Alan
 10. Üçgende Benzerlik
 11. Benzerlik Alan
 12. Çokgenler-Dörtgenler
 13. Paralelkenar –Eşkenar-Dörtgen
 14. Dikdörtgen –Kare
 15. Yamuk-Deltoid
 16. Çemberde Açı
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Dairede Alan
 19. Doğrunun Analitik İncelenmesi
 20. Uzay Geometri
 21. Prizmalar
 22. Piramitler

GEOMETRİ (LYS)

 1. Doğruda Açılar
 2. Üçgende Açılar
 3. Açı Kenar Bağıntıları
 4. Dik Üçgen
 5. Açıortay
 6. Kenarortay
 7. Açıortay-Kenarortay
 8. Özel Üçgenler
 9. Üçgende Alan
 10. Üçgende Benzerlik
 11. Benzerlik Alan
 12. Çokgenler-Dörtgenler
 13. Paralelkenar –Eşkenar-Dörtgen
 14. Dikdörtgen –Kare
 15. Yamuk-Deltoid
 16. Çemberde Açı
 17. Çemberde Uzunluk
 18. Dairede Alan
 19. Uzay Geometri
 20. Prizmalar
 21. Piramitler
 22. Doğrunu Analitik İncelenmesi
 23. Çemberin Analitik İncelenmesi
 24. Vektörler
 25. Koniklerin Analitik İncelenmesi
 26. Uzayda Doğru ve Düzlem Denklemleri
   

ANALİTİK GEOMETRİ (LYS) :

 1. Doğrunu Analitik İncelenmesi
 2. Çemberin Analitik İncelenmesi
 3. Koniklerin Analitik İncelenmesi
 4. Vektörler
 5. Uzayda Doğru Düzlem Denklemleri

FİZİK (YGS) :

 1. Fiziğin Doğası
 2. Vektör ve Kuvvet
 3. Moment-Denge
 4. Ağırlık Merkezi
 5. Basit Makinalar
 6. Doğrusal Hareket
 7. Dinamik
 8. İş-Güç-Enerji
 9. Isı-Sıcaklık
 10. Madde ve Özellikleri
 11. Basınç
 12. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 13. Elektrostatik
 14. Dirençlerin Bağlanması
 15. Elektrik Akımı
 16. Lambalı Devreler
 17. Mıknatıslar
 18. Elektromagnetizma
 19. Gölge
 20. Düzlem Ayna
 21. Küresel Ayna
 22. Kırılma-Renk
 23. Mercekler
 24. Dalgalara Giriş
 25. Astronomi

                        FİZİK (LYS):

 1. Fiziğin Doğası
 2. Birimler
 3. Vektör ve Kuvvet
 4. Moment- Denge
 5. Ağırlık Merkezi
 6. Basit Makinalar
 7. Doğrusal Hareketler
 8. Dinamik
 9. Enerji
 10. Yeryüzünde Hareket
 11. Düzgün Dairesel Hareket
 12. Basit Harmonik Hareket
 13. Keppler Yasası
 14. İtme-Momentum
 15. Madde ve Özellikleri
 16. Basınç
 17. Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 18. Isı-Sıcaklık-Genleşme
 19. Gölge
 20. Düzlem Ayna
 21. Küresel Aynalar
 22. Renk
 23. Kırılma
 24. Mercekler
 25. Aydınlanma
 26. Yay Dalgaları
 27. Su Dalgaları
 28. Su Dalgalarında Girişim
 29. Ses Dalgaları
 30. Işık Teorileri
 31. Işığın Tanecik Modeli
 32. Elektrik Alan-Potansiyel-İş
 33. Paralel Yüklü Levhalar
 34. Sığa-Kondansatör
 35. Emk-Zıt Emk
 36. Elektromagnetizma
 37. Elektromagnetik İndüksiyon
 38. Alternatif Akım
 39. Transformatör
 40. Modern Fizik
 41. Astronomi
 42. Elektromagnetik Dalgalar
 43. Atom Fiziği
 44. Nükler Fizik

 KİMYA(YGS) :

 1. Kimyanın Tarihsel Gelişimi
 2. Kimyanın Temel Kanunları
 3. Atomun Yapısı ve Periyodik Sistem(Kuantum kavramına değinilmeyecektir)
 4. Kimyasal Bağlar(Molekül geometrisi ve hibritleşmeye değinilmeyecek)
 5. Bileşikler
 6. Kimyasal Değişimler ve Tepkime Türleri
 7. Polimerleşme ve Hidroliz
 8. Karışımların Sınıflandırılması ve Ayrışması
 9. Çözünürlük
 10. Hayatımızda Kimya

                        KİMYA (LYS) :

 1. Atomun Yapısı
 2. Mol Kavramı
 3. Periyodik Sistem
 4. Elementler Simgesi
 5. Oksitler
 6. Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 7. Amorf ve Kristal Katılar- Sıvıların Özellikleri
 8. Gazlar
 9. Hal Değişimleri ve Isı Sıcaklık
 10. Çözeltiler
 11. Kimyasal Tepkimelerde Enerji
 12. Reaksiyon Hızı
 13. Kimyasal Denge
 14. Sulu Çözeltilerde Denge
 15. Asitler ve Bazlar
 16. Redoks Reaksiyonları ve İstemlilik
 17. Elektro Kimyasal Piller
 18. Elektroliz
 19. Organik Kimyaya Giriş
 20. Alkanlar
 21. Aklenler
 22. Aklinler
 23. Alkoller ve Eterler
 24. Aldehitler ve Eterler
 25. Karboksili Asitler ve Esterler
 26. Alifatik Amonyak Türleri
 27. Aromatik Bileşikler
 28. Organik Reaksiyonlar
 29. Çekirdek Kimyası

 BİYOLOJİ (YGS) :

 1. Canlıların Ortak Özellikleri
 2. Canlıların Temel Birleşenleri
 3. Enzim-Enerji-Metabolizma
 4. Yönetici Moleküller
 5. Hücre
 6. Canlıların Sınıflandırılması
 7. Canlılar Alemi ve Biyoçeşitlilik
 8. Ekoloji
 9. Destek ve Hareket Sistemleri
 10. Dolaşım Sistemi
 11. Bağışıklık Sistemi
 12. Solunum Sistemi
 13. Sindirim Sistemi
 14. Boşaltım Sistemi
 15. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
 16. Duyu Organları

BİYOLOJİ (LYS) :

 1. Hücresel Solunum
 2. Fotosentez
 3. Hücre Bölünmesi ve Üreme
 4. Bitkilerde Üreme ve Gelişme
 5. Hayvanlarda Üreme ve Gelişme
 6. Protein Sentezi
 7. Kalıtım ve Biyoteknoloji
 8. Evrim ve Davranış
 9. Bitkisel Dokular ve Bitki Organları
 10. Bitkilerde Taşıma
 11. Bitkilerde Beslenme
 12. Bitkilerde Büyüme
 13. Hayvansal dokular
 14. Sinir Sistemi ve Duyu Organları
 15. Endokrin Sistem
 16. Hayvanlarda Destek ve Hareket Sistemi
 17. Hayvanlarda Sindirim Sistemi
 18. Hayvanlarda Dolaşım Sistemi
 19. Hayvanlarda Solunum Sistemi
 20. Hayvanlarda Boşaltım Sistemi

TARİH (YGS-LYS) :

 1. Tarih Bilimi
 2. Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
 3. İlk Türk Devletleri
 4. İslam Tarihi ve Uygarlık(13.Yüzyıla Kadar)
 5. Türk-İslam Devletleri(10.-13.Yüzyıllar)
 6. Ortaçağda Avrupa
 7. Türkiye Tarihi(11.-13.Yüzyıllar)
 8. Beylikten Devlete(1300-1453)
 9. Dünya Gücü(1453-1600)
 10. Yeniçağda Avrupa
 11. Arayış Yılları(1600-1700)
 12. 18.yy da Değişim ve Diplomasi
 13. Yakınçağda Avrupa
 14. En Uzun Yüzyıl(1800-1922)
 15. Osmanlı Devletinde Kültür ve Medeniyet
 16. 19.ve 20. yy de Osmanlı Devleti
 17. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları
 18. 1. Dünya Savaşı ve Sonrası Gelişmeler
 19. Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 20. TBMM’nin Açılması ve Ayaklanmalar
 21. Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar
 22. Cumhuriyet Dönemi İnkılaplar
 23. Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük
 24. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 25. 2. Dünya Savaşı(1939-1945)
 26. Milli Güvenlik ve Vatandaşlık Bilgisi

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ(LYS) :

 1. Türklerde Devlet Teşkilatı
 2. Türklerde Toplum Yapısı
 3. Türklerde Hukuk
 4. Türklerde Ekonomi
 5. Türklerde Eğitim
 6. Türklerde Sanat
 7. 20.yy Başlarında Dünya
 8. 2. Dünya Savaşı
 9. Soğuk Savaş Dönemi
 10. Yumuşama Dönemi ve Sonrası
 11. Küreselleşen Dünya

COĞRAFYA (YGS) :

DOĞAL SİSTEMLER

 1. Coğrafyanın Konusu-Dünyanın Şekli-Ay’ın Özellikleri
 2. Coğrafi konum
 3. Günlük Hareket
 4. Yerel-Ortak Saat
 5. Yıllık Hareket-Eksen Eğikliği
 6. Özel Tarihler
 7. Harita Bilgisi-Genel Kavramlar
 8. Ölçekler ve Hesaplamalar
 9. İzohipsler
 10. İklim Bilgisi Giriş ve Atmosferin Özellikleri
 11. Sıcaklık
 12. İzoterm Haritaları ve Sıcaklık Grafikleri
 13. Basınç
 14. Rüzgarlar
 15. Nem ve Yağış
 16. Büyük İklim Tipleri ve Bitki Örtüsü
 17. Büyük İklim Tipleri
 18. İklim ve Bitki Örtüsü
 19. İç Kuvvetler
 20. Çözülme –Toprak Oluşumu-Erozyon-Heyelan
 21. Akarsuların Genel Özellikleri
 22. Akursuların Aşındırma ve Biriktirme Faaliyetleri
 23. Rüzgarlar ve Buzullar
 24. Karstik Şekiller ve Kaynak Suları
 25. Dalgaların Oluşturduğu Şekiller ve Kıyı Tipleri
 26. Yer Şekilleri

BEŞERİ SİSTEMLER

27- Yerleşme Tarihçesi ve İlk Yerleşmeler
28- Yerleşme Fonksiyonları ve Dokuları
29-  Şehirlerin Gelişmesi Fonksiyonları ve Etki Alanları
30- Nüfusun Tarihçesi ve Alansal Dağılışı
31- Nüfus Özellikleri ve Nüfus Politikaları
32- Göçlerin Nedenleri Sonuçları

MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE:

33- Türkiye’nin Coğrafi ve Jeopolitik Konumu
34- Özel Tarihlerde Türkiye
35- Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları
36- Türkiye’nin İklim ve Bitki Örtüsü
37- Türkiye de İç Kuvvetler ve Türkiye’nin Dağları-Ovaları-Platoları
38- Türkiye de Çözülme Toprak Erozyon ve Heyelan
39- Türkiye’nin Akarsularının Genel Özellikleri
40- Türkiye de Kaynak Suları-Göller ve Hidroelektrik Güç
41- Türkiye de Tarım-Hayvancılık-Ormancılık
42- Türkiye de Madenler-Enerji Kaynakları-Sanayi-Ulaşım-Ticaret-Turizm

KÜRESEL ORTAM

 43- Bölge Kavramı ve Dünyada Bölgeler

ÇEVRE VE TOPLUM

44- İnsan ve Çevre Arasındaki Karşılıklı Etkileşimi
 

 

    COĞRAFAYA (LYS) :

DOĞAL SİSTEMLER

 1. Ekosistem-Madde Döngüleri-Besin Zinciri
 2. Göller-Barajlar-Hidroelektrik Güç
 3. Ekstrem Durumlar ve Çevreye Etkileri

  BEŞERİ SİSTEMLER
 

 1. Ekonomik Faaliyetler; Üretim-Dağılım-Tüketim
 2. Doğal Kaynaklar ve Bölgelerin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler

MEKANSAL BİR SENTEZ TÜRKİYE

 1. Türkiye de Bölge Kavramı ve Coğrafi Bölgeler
 2. Karedeniz-Marmara
 3. Ege-Akdeniz
 4. İç Anadolu-Doğu Anadolu-Güneydoğu Anadolu
 5. Türkiye de Doğal Afetler

 KÜRESEL ORTAM
 

 1. Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü
 2. Dünyayı Birbirine Bağlayan Ulaşım Yolları (Kanal-Boğaz)
 3. Küresel Ticaret,Hammadde-Üretim-Pazar
 4. Dünyada Hızla Gelişen Endüstri Turizm
 5. Doğal Kaynaklar ve Verimliliği
 6. Enerji Kaynakları ve Taşımacılığı
 7. Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen ve Etkileyen Faktörler
 8. Küresel-Bölgesel Örgütler ve Sıcak Çatışma Bölgesi
 9. Ülkeleri Tanıyalım

 ÇEVRE VE TOPLUM

 1. Doğal Afetler ve Toplum
 2. Doğal Kaynak Kullanımının-Sanayi-Teknolojinin Çevreye Etkileri
 3. Atıklar ve Küresel Çevre Sorunları
 4. Doğanın İşleyişi ve Doğal Miras Alanları

 FELSEFE (YGS)
 

 1. Felsefe İle Tanışma
 2. Bilgi Türleri
 3. Bilgi Felsefesi
 4. Varlık Felsefesi
 5. Ahlak Felsefesi
 6. Sanat Felsefesi
 7. Din Felsefesi
 8. Siyaset Felsefesi
 9. Bilim Felsefesi
   

PSİKOLOJİ (LYS)

 1. Psikolojinin Alanı
 2. Organizma ve Çevresi
 3. Öğrenme ve Türleri
 4. Unutma ve Bellek
 5. Akıl ve Ruh Sağlığı
 6. Zeka ve Kişilik
 7. Sosyal Psikoloji

SOSYOLOJİ (LYS) :

 1. Sosyolojini Alanı
 2. Birey ve Toplum
 3. Sosyal Yapı
 4. Sosyal Değişme ve Gelişme
 5. Kültür
 6. Sosyal Kurumlar

MANTIK (LYS) :

 1. Mantığın Alanı
 2. Klasik Mantık
 3. Sembolik Mantık

 

2011 - 2012 YGS-LYS Yeni Müfredat Konu Dağılımları
  17.11.2011 - 09:52  | 

 

DİL ANLATIM (YGS-LYS):

 1. İletişim Dil ve Kültür
 2. Dillerin Sınıflandırılması ve Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri
 3. Sözcüğün Sözcük Gruplarının Anlamı ve Yorumu
 4. Cümlenin Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
 5. Paragrafın Anlatımı, Anlamı ve Yorumu
 6. Ekler ve Sözcüğün Yapısı
 7. Ses Bilgisi
 8. Yazım Kuralları
 9. Noktalama İşaretleri
 10. İsim soylu Sözcükler (İsim,Sıfat,Zarf,Edat,Bağlaç,Ünlem)
 11. Fiiller (Fiilde Kip,Ekfiil,Fiilde Yapı,Fiilimsiler,Fiilde Çatı)
 12. Cümle Bilgisi(Cümlenin Öğeleri,Cümle Türleri)

            
Anahtar Kelimeler:
Bu yazıyı : 26669 kişi okudu.

İsminiz *
Başlık *
Yorumunuz *


harf daha yazabilirsiniz.
Onay Kodu:
Onay Kodu Doğrulama *