Haber Ve Duyurular
Burs ve Yurt Rehberi
2011–2012 Öğretim Yılı Yurt,Burs,Öğrenim ve/veya Katkı Kredisi Başvurusu İçin Tıklayınız
 

 
 
 

ÖNEMLİ!!!!!!!!!!!!!!!!

BAŞVURU SAYFASINI AÇMADAN ÖNCE

 • Anne ve/veya babanız vergi mükellefi ise vergi numaralarını
 • Anne ve/veya babanız çalışıyor ise Sosyal Güvenlik Kurumu ve sicil numaralarını
 • Sizin,anne veya babanızın üzerine kayıtlı motorlu taşıt varsa yıllık motorlu taşıt vergisi toplam miktarını
 • Yüksek öğrenim gören kardeş/kardeşlerinizin T.C Kimlik numaralarını
 • Sizin,anne veya babanızın üzerine kayıtlı konut varsa, konutun bulunduğu il ve ilçe bilgisini
 • Sizin,anne veya babanızın üzerine kayıtlı işyeri varsa, işyerinin bulunduğu il ve ilçe bilgisini
  Hazırlayınız

   

 • YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
   

  2011-2012 ÖĞRETİM YILI YURTİÇİ YURT, BURS, ÖĞRENİM BAŞVURULARI için tıklayınız.

  2011-2012 öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavına girerek herhangi bir yüksek öğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinden yurtlarda barınmak, burs, öğrenim ve katkı kredisi almak isteyen öğrencilerin müracaatları 19 Ağustos 2011- 28 Ağustos 2011 (28 Ağustos 2011 dahil) tarihleri arasında Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
   
  Ayrıca 2011-2012 öğretim yılında ilk defa yurtdışında bir yüksek öğretim kurumuna girmeye hak kazanan öğrencilerin öğrenim kredisi ve burs başvuruları ile KKTC Lefke Avrupa Üniversitesinde ilk defa öğrenim görecek T.C. vatandaşı öğrencilerin yurt müracaatları da 19 Ağustos 2011- 28 Ağustos 2011 (28 Ağustos 2011 dahil) tarihleri arasında Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.
   
  Yurt,burs, öğrenim ve katkı kredisi müracaat sonuçları 4 Eylül 2011 Pazar günü Kurumun www.kyk.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır.
  Yurtlarımızda asil listeden barınmaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları 5 Eylül -16 Eylül 2011(16 Eylül 2011 dahil) tarihleri arasında yapılacaktır.
  2011-2012 öğretim yılı için yurtlarımız 12 Eylül 2011 tarihinde hizmete açılacaktır.
  Basın mensuplarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.
  Hasan ALBAYRAK Genel Müdür
   


  T.C.
  YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


  2011–2012 ÖĞRETİM YILI
  İLK DEFA BİR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNA GİREN ÖĞRENCİLERİN
  YURT, BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİ İNTERNET MÜRACAATIDIR.
  MÜRACAAT TARİHİ 19 AĞUSTOS 2011 – 28 AĞUSTOS 2011 (28 AĞUSTOS 2011 DAHİL) TARİHLERİ ARASIDIR.


  AYRICA; 2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA İLK DEFA MASTER, (Şubat 2011 ayında girenler de dahil) DOKTORA,
  ÖZEL YETENEK ve DİKEY GEÇİŞ YAPAN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARI
  İSE 19 Eylül - 02 Ekim (02 Ekim 2011 dahil) tarihleri arasında alınacaktır.

   
  BURS NEDİR?
   
  Yurt içerisinde yüksek öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.
   
  ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
   
  Yurt içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

  Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

   
  KATKI KREDİSİ NEDİR?
   
  Yükseköğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına üniversite hesabına ödenen paradır.

  Katkı kredisi borcu; öğrencinin normal öğrenimi süresince öğrenci adına üniversite hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

   
  BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİSİNDEN YARARLANAMAYACAKLAR
   
  1. Kurumumuzdan burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta iken çeşitli sebeplerle kredisi kesilen öğrenciler ile halen burs, öğrenim ve katkı kredisi alan öğrenciler,
  2. 5102 sayılı Kanunun 2. maddesi kapsamında yer alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  3. Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler,
  4. Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için 2011–2012 öğretim yılında intibak programı yapan veya hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler,
  5. Açıköğretim ve Uzaktan eğitim gören öğrenciler (Sadece öncelikli durumda olan öğrenciler ile Açıköğretim Fakültesi İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan 1. ve 2. sınıflar hariç)
  6. Burs isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibariyle bir öğretim yılı kaybı olan ve başarısız olan öğrenciler ile öğrenim ve katkı kredisi isteğinde bulunduğu tarihte okula giriş yılı itibari ile bir yıldan fazla kaybı olan öğrenciler,
  7. Yabancı uyruklu öğrenciler,
  8. Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  9. Hava Harp Okulu Enstitüsü, Kara Harp Okulu Enstitüsü ve Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsünde okuyan sivil öğrenciler. (katkı kredisinden)
  10. Artık yıl öğrenim gören öğrenciler,
  11. Hazırlık sınıfı okuyan Yüksek Lisans öğrencileri, (burs ve katkı verilmez)
  12. Bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan öğrenciler (burs hariç)
  13. Anarşi ve terör olayına karışanlar,
  14. Üniversitelerin ikinci öğretim programlarında ve Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans öğrencileri, (katkı kredisinden)
  15. Vakıf üniversiteleri ve yurt dışında eğitim gören ve denklikleri yapılarak memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumlarına ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler, (katkı kredisinden)
  16. Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS),veya YÖS’e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptırmış olup, sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler, (katkı kredisinden)
  17. Şehit çocukları ile gazi çocukları (anarşi ve terör olayları sonucu şehit veya gazi olanların çocuklarından öğretim kurumlarınca katkı payı alınmadığı için sadece katkı kredisinden),
  18. Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilmeyen yurtdışı öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler,
  19. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve ücret alarak yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,
  20. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.
   
   
  YURT BAŞVURULARI DEĞERLENDİRİLMEYECEK ÖĞRENCİLER
   
  1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri,
  2. Daha önce kurum yurtlarında barınmakta iken yurttan süresiz çıkarma cezası alan öğrenciler,
  3. Öğretim Kurumlarından derslere devam etme imkânı sağlandığına dair belge getiremeyen tüm ekstern öğrencileri,
  4. Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunan öğrenciler.
   
  YURTTA VE BURSTA ÖNCELİKLER
   
  1. Şehit çocuklarına,
  2. Gazi çocuklarına,
  3. 5510 Sayılı Kanun Hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların kendileri veya çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocuklarına ,
  4. Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40 ve üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrencilere,
  5. Anne ve Babası vefat edenlere,
  6. Lise ve dengi öğrenimlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlara,
  7. Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlara,
  8. Anne ve babası Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda çalışanlar veya Kurumdan emekli olanlar ile Yönetim Kurulu üyelerinin çocuklarına, (Burs hariç)
  9. Anne ve babası kanunen ayrı olanlara,(Burs hariç)
  10. 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.Maddesi (I) bendi; “Terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilere ve ölenlerin çocuklarına yüksek öğrenimleri süresince Devletçe karşılıksız burs verilir.” hükmü kapsamında olanlara,(Yurt hariç)
  Öncelikli olarak yurda yerleştirilip, burs verilmektedir.
  Ayrıca;
  1. 2011–2012 öğretim yılında üniversite yerleştirme sınavında Öğrenci seçme ve yerleştirme (ÖSYM) Başkanlığınca belirlenen her öğrenim dalındaki ham puan bazında ilk 100’e giren öğrencilere, (Yurt hariç)
  2. "Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporculara,
  normal aylık burs tutarının üç katı burs verilmektedir.
   
  YURTLARDA KAYIT, BURS, ÖĞRENİM KREDİSİ VE KATKI KREDİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

  1. Öncelik Belgesi

  • Şehit veya gazi çocuğu ile 5510 Sayılı Kanun hükümleri gereğince; malullük, vazife malullüğü veya harp malullüğü aylığı alanların çocukları ile vazife malullüğü aylığı bağlanması gerekirken ölenlerin çocukları (Yurt kaydı ve burs için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak belge)
  • Özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranı %40’ın üzerinde olduğu tespit edilen özürlü öğrenciler (Yurt kaydı ve burs için tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak rapor)
  • Lise ve dengi öğrenimlerini yetiştirme yurtlarında tamamlayanlar (Yurt Kaydı ve burs için T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan alınacak belge)
  • Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar, (Yurt kaydı ve burs için Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)
  • Anne ve/veya babası Yurtkur’ da çalışanlar, emekli olanlar (Yurt kaydı için YURTKUR’dan alacakları onaylı belge)
  • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun 21 nci Maddesi kapsamında ki terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrenciler ve ölenlerin çocukları (Burs için Valilikten alınacak belge)
  • Milli olmuş Amatör sporcular (Yurt kaydı ve burs için , T.C Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)
  • Anne ve babası vefat edenler, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)
  • Anne ve babası kanunen ayrı olanlar, (Yurt kaydı için bağlı bulunduğunuz Nüfus Müdürlüğünden alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi)

  2. 6 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,(Yurt kaydı için)

   
  YURT
   
  Yurt istekleri ancak, öğrencinin ailesinin ikamet ettiği yer, öğrenim göreceği yükseköğretim kurumunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ise (şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan âmâ felçli bir veya iki kolu veya bacağı olmayan öğrenciler hariç) yurt başvurusu dikkate alınacaktır.
  Kurum yurtlarının bulunduğu il/ilçeler ile aylık ücreti farklı (yüksek) olan yurtları görmek için Tıklayınız
  Yurt ücreti; yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında öğrenciden alınan paradır.
  Farklı (yüksek) yurt ücreti, genel ücrete tabi yurtlarımıza oranla fiziki yapı ve/veya donanımda farklılıklar bulunan yurtlarda barınma ve diğer hizmetler karşılığında alınan paradır.

  Kurum yurtlarımızda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren genel olarak uygulanan aylık yatak ücreti 99 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise bu ücretler 108 TL ile 189 TL arasında değişkenlik göstermektedir. Genel ücret uygulaması yapılan yurtlarda alınan depozito ücreti 175 TL., aylık ücreti farklı olan yurtlarda ise 180 TL. ile 270 TL arasında değişkenlik göstermektedir. 1 Ocak 2012 tarihinde bu ücretler yeniden belirlenecektir. Yurt müracaat sonuçlarını Kurumumuzun İnternet sayfasından veya öğrenim görmekte olduğunuz yerdeki bölge veya yurt müdürlüklerinden öğrenebilirsiniz.

   
  MÜRACAATTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
   
  Yurt, burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi müracaatında bulunan öğrencilerin beyanlarının doğruluğu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Kamu kurum ve kuruluşlar nezdinde araştırılacaktır. Beyanlarınızın doğru olmadığının tespit edilmesi halinde yurt, burs, öğrenim ve/veya katkı kredisi hakkınız iptal edilecektir.
  • İnteraktif müracaatınızı yaparken her alanı dikkatlice inceleyin, konuyu tam olarak kavradıktan sonra ilgili alanı cevaplayınız.
  • Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan; burs, öğrenim ve katkı kredisi almanızı, yurda girmenizi engeller.
  • Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, mutlaka nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.
  • Evli iseniz ve eşiniz çalışıyor ise aylık net gelirini tam ve doğru olarak yazınız.
  • Burs, öğrenim ve katkı kredisi almaya hak kazanan öğrencilere ait listeler öğretim kurumlarında ilan edilecek olup, ayrıca adrese herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. (AÖF öğrencileri hariç)
  • Müracaatların bitim tarihinden itibaren Burs, Öğrenim, Katkı kredisi ve yurt için, ailenin sosyo ekonomik ve öğrencinin öğretim durumunda meydana gelen değişikliğin, müracaat tarihinin bitimini takip eden 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi halinde değişiklikler değerlendirmede dikkate alınacaktır.
  • Müracaat ettikten sonra müracaat tarihleri arasında her zaman başvuru güncellemesi yapabilirsiniz.
   
  YURTLARLA İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
  KREDİ İLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN
  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
  Yurt İdare ve İşletme Dairesi Başkanlığı Kredi Dairesi Başkanlığı
  Kıbrıs Cad. No:3 Kurtuluş/ANKARA Cemal Gürsel Caddesi No:61 Cebeci/ANKARA
  Tel: 0 (312) 430 17 80 Genel Müdürlük (pbx) Tel: 0 (312) 363 87 70 Kredi(Pbx)
  Faks: 0 (312) 430 15 66 Faks: 0 (312) 363 69 86
  DİKKAT :
  Yukarıda belirtilen uyarıları okudum müracaatımı bu uyarılara dikkate alarak yapıyorum, hakkımda aykırı bir durum tespit edilmesi halinde tarafıma verilecek hakların iptal edileceğini kabul ediyorum. (İşaretleyiniz)

  Başvuru yapmak için veya yapmış olduğunuz başvuru bilgilerini değiştirmek için tıklayınız. BAŞVURU ve GÜNCELLEME
   

  Anahtar Kelimeler: öss   |  ygs   |  lys   |  kpss   |  üds   |  üniversite   |  hazırlık   |  ösym   |  yök   |  meb   |  doğru   |  tercih   |  strateji   |  sınav   |  kaygı   |  açı   |  aci   |  dershane   |  dershaneleri   |  dersane   |  sbs   |  lgs   |  meslek   |  ygs-1   |  ygs-2   |  ygs-3   |  ygs-4   |  ygs-5   |  ygs-6   |  mf-1   |  mf-2   |  mf-3   |  mf-4   |  tm-1   |  tm-2   |  tm-3   |  ts-1   |  ts-2   |  dil-1   |  dil-2   |  dil3   |  derece   |  siralama   |  sıralama   |  Türkiye   |  meslek   |  rehber   |  sınav   |  sorular   |  cevaplar   |  öğrenci   |  dgs   |  puan   |  hesap   |  erken   |  kayıt   |  kayit   |  ders   |  2011   |  2012   |  sınıf   |  sinif   |  derece   |  ödül   |  taban   |  tavan   |  etüt   |  etüd   |  lise   |  liseliler   |  soru   |  şampiyon   |  birinci   |  ikinci   |  üçüncü   |  kpss   |  ankara   |  burs   |  kredi   |  yurt
  Bu yazıyı : 12509 kişi okudu.

  İsminiz *
  Başlık *
  Yorumunuz *


  harf daha yazabilirsiniz.
  Onay Kodu:
  Onay Kodu Doğrulama *